Vidkunn Haugli var tilstede da prisen ble kunngjort og overrakt fra Ordføreren i Målselv, Nils Foshaug. Vi gratulerer Vidkunn Haugli med Kulturprisen 2015!

Kulturprisen 2015 ny.jpg

I forrige kommunestyremøte ble det utnevnt en priskomite som forestår selve utvelgelsen av prisene.

Her er begrunnelsen fra Målselv kommune ved ordfører:

Kulturprisen 2015

Innledning: Kulturprisen gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlige, eller som har vist framifrå god skapende virksomhet.

Årets kulturprisvinner har gjort en livslang innsats i kommunen og for folk i og utenfor kommunen på områder som kultur, tradisjonsbygging og formidling. Prisvinneren er også spesielt opptatt av tradisjonsmusikk, og er kanskje mest kjent for å være et levende oppslagsverk hva angår lokalhistorie i Målselv. Han var med på å stifte Målselv Historielag. Han har hatt verv i en rekke lag og foreninger, og vært engasjert i lag og foreningslivet i mange år.

Prisvinneren har en forbløffende (husk) og en forbilledlig fortellerevne, og sier aldri nei til å gi sine bidrag i lokalsamfunnet, uansett sammenheng, til sambygdinger og besøkende på guida turer. Vi kan trygt si at han er veldig glad i lokal folkemusikk, dialekter i bygda og dølatradisjoner generelt.

Han har vært forfatter og medforfatter i viktige utgivelser av lokalhistorie i Målselv. Som bygdebokforfatter, med nitid og nøysommelig arbeid over lang tid. Det har resultert i 3 utgivelser over to tiår. Han har ellers medvirket til flere utgivelser innen lokalhistorie og lokale tradisjoner, og han har deltatt i programmer om slike emner både på TV og radio.

Han har satt et sterkt preg på utviklingen av Målselv kommune. Hans mangeårige politiske innsats for kommunen og fylket teller ikke i denne omgang. Engasjementet i lokalpolitikken varte over fire ti år, og han påtok seg også store lederverv utenfor kommunen. Han ble tildelt Kommunenes Sentralforbund sin hedersmedalje i 2015.

Prisvinneren var blant annet leder av hovedkomiteen da Målselv feiret sitt 200-årsjubileum i 1988. Han var leder av hovedkomiteen for Landsskytterstevnet i 2006, og sannelig også for det kommende stevnet i 2016!

Han har selv ikke bare vært aktiv innen kulturfeltet, idrettsmann er han også. I sin tid var han en meget habil friidrettsutøver som en av landets beste mellomdistanseløpere. Han har blant annet et militært NM gull på 400 meter.

Han ble i januar 2014 tildelt Kongens fortjenestmedalje for sitt mangeårige engasjement innen kultur og frivillighet.

Kulturprisen i Målselv kommune for 2015 tildeles en kultur og tradisjonsbærer av høyeste rang: Vidkunn Haugli.