Bruforbindelse Karlstad - Gullhav.

Målselv kommunestyre vedtok i sak 13/2015 den 12.02.15 endringer i rekkefølgebestemmelsene, planbestemmelsene og plankartets områder L5, L6 og L8. Med disse endringer og i medhold av Plan- og bygningslovens overgangsbestemmelse § 32-4 ledd 10 opprettholdes Kommunestyrets vedtak 55/2008.

Det gjøres oppmerksom på at det er kun endringer vedtatt i sak 13/2015 som kan påklages.

Kommunestyrets vedtak kan påklages, jf. PBL § 1-9. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.

Berørte høringsparter blir varslet ved egen ekspedisjon. Plandokumentene legges ut på kommunens hjemmesider www.malselv.kommune.no og er i tillegg tilgjengelig på Kommunehuset.