Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem er lagt ut og kan leses / hentes på kommunehuset, Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen.

Dokumentene er også tilgjengelig under aktuelle dokumenter til høyre.

Høringsfrist er 6 uker og settes til 25. juni 2017.

Høringsuttalelser sendes til Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen.