Klagen kan leses her eller ses på kommunehuset, Moen.

I samsvar med § 10 i lov om stadnamn kan offentlige organ som skal bruke navnet i tjenesten og lokale organisasjoner med ei særlig tilknytning til stedsnavn uttale seg i ei klagesak, jf. § 6 første ledd i lov om stadnamn. Uttalelsen skal begrunnes.

Etter at lokal høring er gjennomført, skal Stedsnavntjenesten for norske stedsnavn i Nord-Norge gi ny tilråding om skrivemåte. Frist for uttalelse er 20. april 2015. Uttalelse sendes til Målselv kommune, kommunehuset, 9321 Moen eller e-post postmottak@malselv.kommune.no