Navnesaken gjelder lokale stedsnavn på flere topper i Istindan hvor to av de aktuelle navnene ligger som grensetopper mellom Bardu og Målselv.

Før videre behandling med tilråding og vedtak skal berørte parter ha rett til å uttale seg. Høringsfristen settes til Frist for å utales seg settes til 1. februar 2024.

Høringssvar sendes Målselv kommune postmottak@malselv.kommune.no eller per post Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen.

Følgende dokumenter følger med saken:

Stedsnavn kan ses på Norgeskart sine stedsnavnside hvor navn reist i navnesaker er markert i rødt.