Depresjon kan oppleves på ulike måter. Følelsen av tristhet som vedvarer er ofte vanlig. Andre symptomer kan være fravær av glede, føle  seg verdiløs, søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, irritabilitet, uro/grubling , tilbaketrekking/isolasjon.

Mange som har gått på et kid kurs erfarer stor bedring.

Kurset er basert på kognitiv sosial læringsteori. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Gjennom kurset lærer man metoder og teknikker for å endre på sine tanke- og handlingsmønstre.

Kurset består av 8 ukentlige møter på 2.5 timer pr gang. Det er 1-2 oppfølgingsmøter etter ca 2 mnd.

Kursboka: Å mestre depresjon, anvendes aktivt i hele perioden. Kurset er utformet av  psykolog Trygve  Børve.

Kurset koster kr 600,- og inkl kursboka, og enkel servering av drikke og frukt som serveres i pausene.

Kursstart: Oppstart 16 oktober .Kurset blir avholdt ved Målselv dagsenter kl  12.30-15.00 torsdager, med mulige endringer.

Kursledere: Eva N.Solberg , Ergoterapeut  og  Ann-Evy Karlsen ,vernepleier. Vi er og  treffes på mobiltelefon: 41687188/481747

 

VELKOMMEN TIL ET SPENNENDE KURS!