Depresjon kan oppleves på ulike måter. Følelsen av tristhet som vedvarer er ofte vanlig. Andre symptomer kan være fravær av glede, føle seg verdiløs, søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, irritabilitet, uro/grubling, tilbaketrekking/isolasjon.

Mange som har gått på et kid-kurs erfarer stor bedring.

Kurset er basert på kognitiv sosial læringsteori. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Gjennom kurset lærer man metoder og teknikker for å endre på sine tanke- og handlingsmønstre.

Kurset består av 8 ukentlige møter på 2 timer pr gang. Det er 1-2 oppfølgingsmøter etter ca 1 mnd.

Kursboka: «Å mestre depresjon», anvendes aktivt i hele perioden. Kurset er utformet av psykolog Trygve  Børve, Psykiatrisk sykepleier Anne Nævra og professor dr.med. Odd Steffen Dalgard.

Kurset koster kr 500,- og inkl. kursboka, og enkel servering av drikke og frukt som serveres i pausene.

Kursstart: Oppstart mandag 11 februar. Kurset blir avholdt ved Målselv dagsenter kl 1345-1545, mandager.

Nærmere info fås hos:

Kursledere: Miljøterapeuter,  Ann-Evy Karlsen og Elisabeth M Larsen. Vi treffes på mobiltelefon: 92209879/ 48174716

VEKOMMEN TIL ET SPENNENDE KURS!