Gjennom å fokusere på noen prioriterte områder settes det tydelige krav og forventninger for skolene. Målselvskolen skal skape et best mulig grunnlag for elevenes læring ved å legge til rette for økt utbytte av læringsarbeidet, både faglig og sosialt. Læringslyst og læringstrykk skal prege Målselvskolen i årene framover. I dette arbeidet er det viktig å opprettholde og skape gode samarbeidsrelasjoner innad i skolene, mellom skolene, med foreldre og andre aktører. Kvalitetsplanen for Målselvskolen 2015-2018 er første strategiske skritt i denne retning.

Gjennom denne kvalitetsplanen ønsker Målselv kommune som skoleeier å sikre kvaliteten i arbeidet som gjøres på hver skole, som del av vårt forsvarlige system i henhold til Opplæringslovens §13.10 krav til skoleeier om å ha et forsvarlig system for vurdering og om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylte.

Hele planen finnes her, eller under aktuelle dokumenter til høyre.