Planarbeidet omfatter 13 kommuner. Alle dokumenter i saken finnes på Sør-Troms regionråd sine hjemmesider: http://strr.no/prosjekter/kystplan/