Boligen har adresse Øvreveien 16B og er på 65 kvm. Det er bl.a. 1 soverom, veranda og utebod.

Husleie pr mnd. er kr. 5147,- + strøm. Det kreves 1 mnd. forskuddsleie.

Det kan søkes om bostøtte.

For ytterligere info kan boligforvalter John Myrbakken kontaktes på tlf. 950 85 634.

Søknadsfrist 07.11.2018 - Søknad må være kommet inn til kommunen innen søknadsfrist.

Bruk gjerne søknadsskjema: Kommmunal bolig - Søknad

Søknad sendes til:

Målselv kommune, Mellombygdveien 216,Boligkomiteen, 9321 Moen

Søknaden merkes med "Bolig Øvreveien 16B"