Det er et overordnet mål i Målselv å oppretteholde dagens senter- og skolestruktur. For å klare det må det bo folk i hele kommunen. På hjemmesiden har vi samlet en oversikt over ledige boligtomter med kontaktinformasjon til selger. Oversikten finner du her: https://www.malselv.kommune.no/ledige-tomter.289298.no.html

Dersom området du/dere ønsker å bo i ikke står på listen må det søkes dispensasjon for å få fradelt tomt. Ta kontakt med Målselv kommune, avdeling utvikling for rådgivning. Vi holder til på Kommunehuset på Moen.