Ledig 50 % stilling fra 1.11.18   

Koordinator

LØKTA driver nettverksbygging og samhandling mellom tjenesteområder, fagmiljø og kommuner, er ofte i kontakt med utdannings- og forskningsmiljø og andre samarbeidspartnere utenfor regionen. En stor del av aktiviteten til Løkta er drift av fagnettverk og prosjekter.

Enheten er organisert med daglig leder og to koordinatorer. Koordinator skal koordinere ett eller flere av nettverkene og lede helse- og sosialfaglige prosjekter. Det er et tett samarbeid mellom Løkta sine medarbeidere. Pr d.d har denne stillingen ansvar for fagområdene lindrende behandling og psykisk helse og rus. Store deler av stillingen denne høsten går til ledelse av et forprosjekt om FACT.

Kontorsted er i Kunnskapsparken Finnsnes – i et spennende og utviklingsorientert fellesskap.

Stillingene forutsetter fullført bachelor eller annen relevant utdanning, fortrinnsvis innen helse- og sosialfag, og god kjennskap til helse- og omsorgssektoren i kommunene. Erfaring fra prosjektledelse og utviklingsarbeid, samt fra kommunal sektor vektlegges. Det forutsettes også god digital kompetanse og at man behersker norsk skriftlig og muntlig godt.

Vi ønsker medarbeidere som kan jobbe selvstendig, er fleksible, initiativrike og har gode evner til samarbeid. Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidsdager kan tilpasses etter avtale.
Lønn etter avtale. Ansettelser skjer i tråd med kommunale vilkår.
Lenvik kommune er administrasjonskommune i det interkommunale samarbeidet hvor LØKTA også følger deres vilkår ift å være en IA bedrift. KLP ordning i samme kommune.

Link til hjemmesiden:  http://loekta.helsekompetanse.no/blogg