Endringen betyr at kommunene ikke lenger skal saksbehandle søknader om ansvarsrett i byggesaker. I erklæringen som sendes kommunen, bekrefter foretaket at de påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for arbeidet de skal utføre. Erklæringen skal sendes inn før arbeidet starter, men arbeidet kan starte umiddelbart etter at erklæringen er sendt. Foretaket påtar seg ansvar med en gang etter at erklæringen er sendt til kommunen.

Mer om endringene kan leses på direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside i margen til høyre under Aktuelle dokumenter.