Mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadsprosess finner dere i vedlagte brev fra Riksantikvaren.
 
Merk dere at søknad skal sendes til fylkeskommunen og fristen er 1. mars 2022.
 
Troms og Finnmark fylkeskommune
Seksjon for kulturarv
Postboks 701
9815 Vadsø
 
Eller på e-post til postmottak@tffk.no merk søknaden Historiske ferdselsårer, att. Marit Chruickshank
 
Kontakt meg gjerne dersom det er spørsmål.
 
Vennlig hilsen
Marit Chruickshank
Rådgiver kulturarv
KUL Kulturarv
Troms og Finnmark fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 80 18
Mobil: + 47 941 53 691
www.tffk.no