Dette er et ledd i kommunepolitikernes arbeid med kommunereformen som tenkes å være en form for  ”innbyggerdialog” med de yngste innbyggerne..

Hver skole vil når oppgaven er ferdig komme for å legge alle bidragene ned i en time capsule og oppbevare dette for fremtiden.

Oppgaven elevene nå holder på å skrive skal inneholde noe om ”Hva tror dere er viktig for deg når du blir voksen?” og en innledning der oppgaven speiles ved å fortelle hvordan det er nå.

Oppgaven blir bukt som en oppgave i satsningen som alle Målselvskolene har på et lese og skriveprosjekt.

Ordføreren møtte mange svært engasjerte elever og et stort engasjement når hun besøkte de forskjellige skolene.