I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Den 10. mai fikk kommunen tilbakemelding fra Trygg Trafikk om at all dokumentasjon var på plass og Målselv var klar for godkjenning.

Torsdag 30. august kl. 10.00 blir det avholdt godkjenningsmøte med kommunens ledelse sammen med representanter fra Trygg Trafikk og Troms fylkeskommune, og kl. 12.00 blir det litt feiring i kantina.

Trafikk berører oss alle og kommunen har et viktig ansvar, men alle som ferdes i trafikken har også et selvstendig ansvar.