Et viktig kriterium er at kommunen har klare mål for arbeidet med språk, lesing og skriving i barnehager, skoler og videregående. Målet er å styrke barnehagens og skolens språkmiljø, og gjøre elever bedre til å lese og skrive. Fra før er Målselv kommune med på satsningen Språkløyper - den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019.

Bakgrunnen for satsingen er at for mange barn begynner i skolen uten å kunne godt nok norsk, og mange elever har leseferdigheter under kritisk grense. Tanken bar er at skal vi styrke arbeidet med språk og få flere elever til å lese og skrive bedre, må vi satse lokalt og vi må starte allerede i barnehagen.

Utdanningsdirektoratet har lagt vekt på at språkkommunene har en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving i barnehager, skoler. Om lag 30 millioner kroner er satt av til satsingen med språkkommuner.

Språkkommunene får tilskudd som skal brukes til å etablere og drifte lokale faglige nettverk. Lærere og barnehagelærere skal delta i disse faglige nettverkene for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Kommunene og fylkeskommunene får tilskudd til delvis frikjøp av ressurslærere. De får også faglig støtte underveis fra Lesesenteret og Skrivesenteret.