Det å bli godkjent som trafikksikker kommune betyr ikke at alle utfordringer med trafikksikkerhet er løst, men at det er fokus på dette temaet i alle enheter. Dette må vi jobbe med kontinuerlig i hverdagen vår.

Trygg Trafikk beskriver godkjenningen som et kvalitetsstempel på helhetlig systematisk trafikksikkerhetsarbeid. Stempelet varer ut 2020, og regodkjenning vil foretas etter 3 år. Kommunen mottok i tillegg til beviset kr. 50.000,- til videre trafikksikringsarbeid samt refleksbånd til kommunens nyfødt innbyggere.

Bildet viser ordfører Nils Foshaug, fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo og kommunens pådriver i prosessen Arne Lange.