Hytteire har  mulighet til å kjøre til sine hytter frem til kl 13:00 ved å oppgi adresse ved sperringen, de må da parkere i egen innkjøring.  Oppfordrer alle hytteiere til å innlosjere seg allerede fredag.

Biler som er feilparkert eller hindrer ferdsel vil bli borttauet.

 

 

Kun akkrediterte biler vil slippe igjennom.