Situasjonen per 8. mars er overordnet sett uendret siden fredag 6. mars. Dette betyr at alle kommunale tjenester er tilgjengelige for innbyggerne. Vi har lagt ut oppdatert informasjon på vår hjemmeside og FB.

De aktuelle ansatte (sivilt og militært personell) i Skjold leir er satt i hjemmekarantene og blir fulgt opp av Forsvaret og Målselv kommune.

Det blir foretatt testing av innbyggere som fyller vilkårene for dette etter anbefalinger fra FHI. Disse personene blir pålagt hjemmeisolering inntil svar foreligger. Husstandsmedlemmer blir da pålagt hjemmekarantene. Kommunen viser til FHI for nærmere beskrivelse av hjemmekarantene og hjemmeisolering.

De som er satt i hjemmeisolering eller hjemmekarantene må forholde seg til regler for dette i henhold til retningslinjer fra FHI.

Ansatte oppfordres til å ha god hånd- og hostehygiene, som er gode smitteverntiltak. Det er smittevernlege eller fastlege/legevaktslege som vurderer og beslutter hvem som skal testes for koronaviruset. Helsepersonell skal være ekstra årvåken på egne luftveissymptomer.

Det er stort trykk på telefonhenvendelser til legetjenesten. Vi må alle bidra for at de som trenger helsehjelp kommer gjennom. Hvis du har generelle spørsmål om koronaviruset ta kontakt med FHI sin informasjonstelefon 815 55 015.

Rådmannen oppfordrer fortsatt om å ta kontakt med nærmeste leder, hvis du er usikker i forhold til denne situasjonen.