For en stor del av de som har vært i hjemmekarantene til nå vil dette opphøre med umiddelbar virkning. En liten andel vil fortsatt sitte i hjemmekarantene da de har hatt nærkontakt med den som har blitt smittet med viruset. Disse personene vil ha hjemmekarantene i 14 dager fra siste mulige eksponering fra den smittede. 

Forsvaret vil selv ivareta kommunikasjonen med den enkelte.

Målselv kommune vil følge opp situasjonen tirsdag formiddag i samarbeid med Forsvaret.