Vinterferien er avsluttet og skolene gjennomfører undervisning som planlagt. Andre kommunale tjenester drifter som normalt.

Helsepersonell som har vært i utlandet, og som får luftveissymptomer når de kommer hjem må opprette kontakt med fastlege for vurdering om de skal testes for koronavirus.

Det blir foretatt testing av innbyggere som fyller vilkårene for dette etter anbefalinger fra FHI. Disse personene blir pålagt hjemmeisolering inntil svar foreligger. Husstandsmedlemmer blir da pålagt hjemmekarantene.

Ansatte oppfordres til å ha god hånd- og hostehygiene, som er gode smitteverntiltak.

Det er stort trykk på telefonhenvendelser til legetjenesten. Vi må alle bidra for at de som trenger helsehjelp kommer gjennom. Hvis du har generelle spørsmål om koronaviruset ta kontakt med FHI sin informasjonstelefon 815 55 015.

Jeg vil fortsatt oppfordre deg til å ta kontakt med din nærmeste leder hvis du er usikker i forhold til denne situasjonen. Viser for øvrig til kommunens hjemmeside og fb som inneholder oppdatert informasjon om situasjonen i Målselv og hvordan vi forholder oss lokalt.

 

Frode Skuggedal
rådmann