På bakgrunn av situasjonen i Makustadmoen leir har flere personer vært satt i hjemmekarantene. For en stor del er dette nå opphevet. En liten andel vil fortsatt sitte i hjemmekarantene da de har hatt nærkontakt med den som har blitt smittet med viruset. Disse personene vil ha hjemmekarantene i 14 dager fra siste mulige eksponering fra den smittede.

Legetjenesten foretar testing av innbyggere som fyller vilkårene for dette etter anbefalinger fra FHI. Når en person blir testet for koronaviruset blir den satt i hjemmeisolasjon fram til prøvesvar foreligger. Husstandsmedlemmer blir ikke satt i hjemmekarantene, med unntak om hustandsmedlemmer er helsepersonell. Husstandsmedlemmer som er helsepersonell (må ha pasientkontakt i sitt arbeid) blir satt i hjemmekarantene. Hvis prøven som er tatt av personen er positiv opprettholdes hjemmeisolasjon. Hustandsmedlemmer (inkludert helsepersonell) blir da satt i hjemmekarantene. Det er fortsatt kun fastlege/legevaktslege som kan beslutte om testing skal gjennomføres og om vilkårene for hjemmekarantene/hjemmeisolasjon er oppfylt.

Ansatte som blir satt i hjemmekarantene/hjemmeisolasjon må sende inn sykemelding til sin leder.

Som dere har forstått er situasjonen med koronaviruset nytt og det er en krevende situasjon for alle. FHI oppdaterer sine retningslinjer fortløpende og kommunen forholder seg til anbefalinger fra de.

Det er stort trykk på telefonhenvendelser til legetjenesten. Vi må alle bidra for at de som trenger helsehjelp kommer gjennom. Hvis du har generelle spørsmål om koronaviruset ta kontakt med FHI sin informasjonstelefon 815 55 015.

Rådmannen oppfordrer fortsatt til å ta kontakt med din nærmeste leder hvis du er usikker i forhold til denne situasjonen. Viser for øvrig til kommunens hjemmeside og fb.