Ved kritiske tjenesteområder som legetjenesten, har ansatte fått melding fra arbeidsgiver om at de så langt det er mulig skal unngå fysisk kontakt mellom avdelingene på Andslimoen legetjeneste og Øverbygd legetjeneste. Dette for å redusere risikoen for smitte og dermed bortfall av tjenesten. Denne restriksjonen vil også gjelde ansatte ved vann og avløp. Enhetsledere har iverksatt tiltakene og dersom du arbeider enten i legetjenesten eller vann og avløp, vil du få mer detaljert informasjon fra din nærmeste leder. Øvrige skal forholde seg som normalt.

Som dere har forstått er situasjonen med koronaviruset ny og det er en krevende situasjon for de aller fleste. FHI oppdaterer sine retningslinjer fortløpende og kommunen forholder seg til anbefalinger derfra.

Det er fortsatt stort trykk på telefonhenvendelser til legetjenesten. Vi må alle bidra for at de som trenger helsehjelp kommer gjennom. Hvis du har generelle spørsmål om koronaviruset ta kontakt med FHI sin informasjonstelefon 815 55 015.

Rådmannen oppfordrer fortsatt til å ta kontakt med nærmeste leder, hvis du er usikker i forhold til denne situasjonen. Viser for øvrig til kommunens hjemmeside og fb.

Torsdag 12.03 er det kommunestyremøte, det kan derfor ikke garanteres at det kommer ut informasjon før kommunestyremøtet avsluttes.