Først er det viktig for meg å få videreformidlet gode ord om måten vi så lang har håndtert situasjonen på. Vi har tatt saken på stort alvor, vi har fulgt opp alle vedtak fra folkehelseinstituttet og vi har kommunisert klart og tydelig både internt og via media.

Dette har vært mulig å få til fordi det er gjort en meget god jobb i hele organisasjonen, vi er profesjonelle i arbeidet vi gjør.

Takk skal dere ha!

I dag fikk vi oversendt ei lang liste med vedtak som er fattet av sentrale helsemyndigheter. Listen er omfattende og de samfunnsmessige konsekvensene kan bli store, men det er nødvendig for å begrense spredningen av viruset.

Per i dag er situasjonen i Målselv slik:

Hjemmekarantene 3 stk.
Hjemmeisolasjon 9 stk.
Totalt oppfølging av 12 stk
Ingen barn er berørt.

På møtet i kriseledelsen i kveld har vi nå gått igjennom hvert enkelt tiltak, vi har beskrevet de konsekvensene vi har identifisert og vi har gitt oppdrag til enkeltpersoner og hele enheter. Vi legger nå å ut informasjon på hjemmesiden vår, for å gi innbyggere og næringsdrivende korrekt informasjon.

Kommunalsjefene samt enhetsleder for teknisk har fått oppdrag og vil informere ledere og ansatte i sin organisasjon om hvordan vi skal forholde oss i dagene som kommer.

For den enkelte ansatte betyr dette at samtlige møter som normalt på jobb fredag den 13. Du vil da få oppdatert informasjon fra din leder. Noen av dere vil få beskjed om å arbeide fra et «hjemmekontor», mens andre vil få beskjed om at de skal arbeide som normalt på sin arbeidsplass.

Vi vil følge situasjonen fortløpende i dagene som kommer. I den forbindelsen er det viktig at vi fortsetter det gode arbeidet.

Jeg skal i morgen møte mine kolleger i nabokommunene. Dette møtet skal blant annet omhandle hvordan vi eventuelt kan samarbeide i denne ekstraordinære situasjonen.

 

Frode Skuggedal
rådmann

cid:image002.png@01CE1A77.0FFC0C90