NHO`s kommune kåring viser at Målselv kommune er nestbest i Troms når det gelder næringsliv, privatøkonomi, kompetanse, arbeidsmarked, demografi og kommuneøkonomi. NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Tallgrunnlaget er fra 2016.Mer om NHO's kåring finner du her:

https://www.nho.no/kommunenm/?cmd=resultat&fnr=19&knr=1924&ind=