I forbindelse med anskaffelse av bedriftshelsetjenester er Målselv kommune klaget inn til KOFA.

Kommunen har etter konkurransen inngått avtale med en av tilbyderne basert på følgende tildelingskriterier.

  • Kompetanse og erfaring: 60%
  • Pris: 30%
  • Tilgjengelighet og stabilitet: 10%.

Det var tre tilbydere i konkurransen og Målselv kommune er klaget inn til KOFA av en av tilbyderne.

Målselv kommune har sendt en redegjørelse til Klagenemdsekretariatet, slik at saken kan vurderes og behandles der.