Kommunens tjenester har hele tiden vært operative internt, men uten internettilgang. Situasjonen pågikk fra rundt kl. 13:00 frem til kl. 18:45.

Etter at den unormale trafikken ble avdekket, har kommunen blitt støttet av regionale og nasjonale kapasiteter, i tillegg til at kommunens egne ansatte har jobbet med saken.

Situasjonen er pr. kl. 18:45 fredag 3. februar avklart, og tilgangene åpnes derfor slik at kommunens tjenester kan driftes normalt.

Saken er politianmeldt og vil følges opp blant annet overfor Datatilsynet mandag 6. februar.