Målselv kommune ønsker å være en god vertskommune for Forsvaret, forsvarets ansatte og forsvarsfamiliene. Samtidig er Forsvaret i en kontinuerlig endring og det pågår også for tiden store prosesser som vil få betydning for forsvarets virksomhet fremover, deriblant FMR og Totalberedskapskommisjonen. Det er derfor riktig og viktig at kommunen etablerer en forsvarskoordinator som kan bidra til økt fokus og oppmerksomhet mot forsvarets virksomhet og aktivitet.

Noen av de viktigste oppgavene til forsvarskoordinatoren vil være informasjonsinnhenting og deling. Han skal være et bindeledd mellom forsvarets virksomhet og kommunen og bidra til å utvikle og vedlikeholde pågående samarbeid, møteplasser og dialog som allerede eksisterer. Han skal følge opp og ta tidsriktige initiativ for å sikre at kommunen er i forkant av beslutninger, herunder kunnskap om beslutningsprosess og organisering.

Målselv kommune er glad for å få forsvarskoordinatoren på plass og at Leif-Petter Sommerseth skal bekle rollen. Koordinatoren vil i første omgang arbeide for Målselv, men vi ser gjerne at flere kommuner samarbeider om funksjonen og Målselv har derfor sendt en særlig invitasjon til Sørreisa og Bardu kommuner.