Målselv kommune vil den 16. februar invitere til et stort reiselivsmøte.

Møte vil finne sted på kommunehuset på Moen fra kl. 10.00 til ca 14.30.

Vi håper dere setter av dagen! Troms Fylkeskommune vil delta og det samme vil Fylkesråd for helse, kultur og næring Willy Ørnebakk.  NordNorsk reiseliv vil være der og Innovasjon Norge kommer. Men viktigst av alt kommer du og din bedrift? Vi ønsker nemlig dine innspill til hvordan Målselv i fremtiden kan tilrettelegge for utviklingen av reiselivet i kommunen og regionen, og hvordan tar vi del i den store veksten vi ser i Nord-Norge innen reiseliv, spesielt vinterturismen?

Formannskapet har også bedt rådmannen vurdere samarbeid med et destinasjonsselskap slik at Målselv inngår i et regionalt samarbeid. Dette vil vi også løfte frem å lytte til de innspill dere kommer med.

Det vil bli servert lunsj, derfor ber vi om påmelding på e-post: elin.byberg@malselv.kommune.no innen 13. februar.

Dersom det er noen spørsmål ta kontakt med næringssjef Elin Byberg på telefon 97785414