En viktig målsetting for Målselv kommune er å tilrettelegge for arenaer for samhandling og kompetanseutvikling i god dialog med det lokale næringslivet. Derfor ønsker vi den 3. mars 2017 å invitere næringslivet i Målelsev til et frokostmøte.  Kommunen vil presentere sine tanker om næringsutvikling og utbyggingsprosjekter i kommunal regi. Møtet finner sted på kommunehuset på Moen i kantina fra kl.08.00-10.00, det vil bli servert frokost og kaffe.

På grunn av bevertning ønsker vi påmelding på e-post til elin.byberg@malselv.kommune.no

Ved spørsmål ta kontakt med næringssjef Elin Byberg på tlf 977 85 414

Vi håper så mange som mulig har anledning og ønsker å starte dagen sammen med oss