Saksdokumenter legges ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside.

Se www.malselv.kommune.no.

Møtet er åpent for publikum – unntatt ved behandling av saker «unntatt offentlighet».

Det kan bli gitt anledning til såkalt” åpen talerstol” med spørre-/taletid på inntil 20 min. før møtet settes. Spørsmål bør være innlevert skriftlig til ordføreren før møtedagen.

Kommunestyremøtet blir overført direkte på web-tv via kommunens hjemmeside.

Nils-Ole Foshaug

Ordfører