Program for dagen:

Kl.1100: Gudstjeneste i Målselv kirke

               Sang v/ Eli-Anne Eira.

Kl.1300: Utearrangement for barn og unge med familier på Høgtun, i regi av UNG Målselv, BARK og Høgtun kulturklynge

               Servering av varm mat, kaker og kaffe.

                Fortellerstund v/ Eli-Anne Eira ved bålet.

                Lassokasting og andre aktiviteter.

Påmelding til arr. på Høgtun:

Samefolkets dag på Høgtun (deltager.no)