Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Meddommer - Målselv kommune

Publisert , Oppdatert 31. januar 2020

Målselv kommunen ønsker flere meddommere til tingretten og lagmannsretten, samt jordskiftedommere og skjønnsmenn.

Etter hvert kommunevalg skal det velges nye meddommere. Det er også stadig utskiftinger på grunn av flytting, sykdom, jobbsituasjon og annet. Derfor trenger kommunen stadig nye navn til slike verv.

Ønsker du å bli meddommer i Målselv kommune, meld deg gjerne på eller foreslå kandidater her på kommunens hjemmeside. Opplysninger som trengs er navn og adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato (ikke personnummer), utdannelse, yrke og arbeidsgiver. Påmelding gjøres på "Skjema" under.

Hva er en meddommer?

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lengre. Meddommere blir valgt for en periode på fire år. (01.01.21 - 31.12.23)

Meddommer i tingretten

Vervet som meddommer i tingretten innebærer at du er en av to lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med en fagdommer.

Meddommer i lagmannsretten

Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer blant annet at du er en av fire meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med tre fagdommere. Du vil også kunne gjøre tjeneste i enkelte sivile saker.
Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer at du sammen med ni andre skal avgjøre skyldspørsmålet i de alvorligste straffesakene, som har en strafferamme på over seks års fengsel.

Meddommer i Jordskifteretten

 Kyndighet i saker som jordskifteretten til vanlig behandlinger (jordskifteloven § 2-5).

Skjønnsmedlemmer

Kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn, spesielt innen bygningsvesen og jord- og skogbruk. For skjønnsmedlemmer gjelder det ingen øvre aldersgrense (skjønnsprosessloven § 14).


Rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap.

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 og under 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Målselv kommune på valgdagen. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper.

De som velges, skal også være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Lovens generelle krav er at en meddommer skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet til oppgaven. Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Kontakt

Ønsker du å bli meddommer eller lagrettsmedlem i Målselv kommune ? Meld din interesse eller foreslå kandidater til oss. Vi trenger navn og adresse, fødsels- og personnummer, utdannelse, yrke og arbeidsgiver, samt telefonnummer.

Skjema for å melde deg som meddommer finnes under skjema.

Kontaktperson: Bjørg Johansen, telefon 93468890 / 77837700.