Et oppdatert folkeregister gir brukere av Skatteetatens registeropplysninger et godt grunnlag for levering av lovpålagte tjenester der riktig adresse er viktig.  For den som flytter er det et sikkerhetsaspekt i å være registrert på riktig bostedsadresse hvis det oppstår behov for å tilkalle en nødetat, og feil registert adresse kan medføre plunder og heft i postsammenheng.  Da kan det også nevnes at det fortsatt må meldes adresseendring til Posten ved flytting.

Her kan du melde flytting elektronisk: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Flytte/

Mer informasjon finner du her:  Skatteetaten