Send ferdig utfylt skjema til kommunen

Du gir beskjed ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning som ikke er søknadspliktig. Skjemaet ligger på høyre side og sendes til den kommunen bygget er oppført i.