Hvem kan få tilskudd:

Private eiere av freda samiske bygninger

Private eiere av særlig verneverdige samiske bygninger/anlegg i kystlandskap

Arrangører av kurs/opplæring i antikvarisk istandsetting

 

Søknadsfrist er 3. desember 2018

 Søknadsskjema og ytterligere informasjon om ordningen finnes på Sametingets nettside  sametinget. No eller kan nås direkte Ved å følge denne linken.

 https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend/Tilskuddsmidler-2019-Freda-samiske-bygninger-i-privat-eie

 Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskapa kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

  

Lars-Børge Myklevold

Seniorrådgiver

lars.borge.myklevold@samediggi.no

+47 78 48 42 73

 

Kjartan Gran

Seniorrådgiver

kjartan.gran@samediggi.no

+47 78 48 42 84

 

 Elin Rose Myrvoll

Fagleder

elin.rose.myrvoll@samediggi.no

+47 78 47 40 20

  


 

Sámediggi

Sametinget