Velkommen!
 
Næringshagen Midt Troms ved Frode Lund Hansen – powerpoint fritt om egne erfaringer;
 
  • Styrearbeid i aksjeselskap, boligsameier og frivillige organisasjoner
  • Styrets kompetanse, rekruttering til styret
  • Organisering av styrearbeidet
  • Styrets dashboard og KPI’er
  • Kommunikasjon
 
KPMG - Styret , og styrets rolle.
 
Kaffe og småprat.
 
Takk for i dag og vel tilbake på arbeid.
Meld gjerne din ankomst til sylvi.granheim@midt-tromsnh.no eller ta opp telefonen og ring 90208858.