Målselv er sammen med kommunene Bardu og Sørreisa en del av totalforsvarsprosjektet. Beredskap i et totalforsvarsperspektiv er sentralt i prosjektet, som også er en av bakgrunnene for øvelsen. Tilbakemeldingene fra kriseledelsen, Heimevernet og tilhørere var at øvelsen har vært nyttig og lærerik. Nøkkelen har vær god kommunikasjon og informasjonsflyt mellom aktørene, som har gitt kriseledelsen god situasjonsforståelse over konsekvenser innad og utad i egen organisasjon.

Det er primært kriseledelsen som er øvd, men enhetsledere har også vært invitert inn i øvelsen for å gi innspill. Formannskapet var onsdag invitert inn som observatører hvor alle medlemmene var tilstede.

Ved bordet ser vi kriseledelsen i Målselv kommune og Heimevernet. Langs veggen er observatør fra Troms fylkeskommune, psykososialt kriseteam i Målselv og brann og beredskapssjef i Sørreisa.