Har du forslag?

Vi vil gjerne ha innspill til gode kandidater for miljøprisen 2016. Enkeltpersoner, organisasjoner, kommuner eller andre?

Kriterier/mandat for miljøprisen er rimelig vid: Gjennom sitt arbeid/ virksomhet har rettet oppmerksomhet på miljøarbeid.

Stikkord: formidling, synliggjøre konsekvenser, sette i større sammenheng, vise til konkret arbeid, hva som kan gjøres lokalt.

Send ditt forslag med begrunnelse til undertegnede innen fredag 5.februar 2016.

 

Med vennlig hilsen

Gøril Einarsen
Rådgiver
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Miljøvernavdelingen

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon:   +4777642113
E-post:     fmtrgei@fylkesmannen.no
Web:        
www.fylkesmannen.no/troms