Mindre endring av reguleringsplaner for Målselv Fjellandsby

Målselv Fjellandsby har i brev datert 11.04.19 søkt om revidering av reguleringsbestemmelser knyttet til takmaterialer og carport. Mindre endringer i bestemmelsene kan vedtas av Plan- og næringsutvalget etter høringsrunde til berørte grunneiere og fagmyndigheter.

Høringsfristen settes til 12.8.19. Høringsinnspill sendes til Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen eller postmottak@malselv.kommune.no.

Kommunens saksbehandler er plansjef May Britt Fredheim som kan kontaktes på e-post maybritt.fredheim@malselv.kommune.no eller 467 41 922.

 

Følgende dokumenter følger saken:

  • Søknaden fra Målselv Fjellandsby finner du her
  • Kommunens høringsbrev finner du her
  • Forslag til reviderte bestemmelser finner du her PDF document ODT document
  • Plankart for Målselv Fjellandsby finner du her
  • Gjeldende bestemmelser til bebyggelsesplan for Sentrumsområdet finner du her
  • Gjeldende bestemmelser til bebyggelsesplan for felt F1 og F2 finner du her
  • Gjeldende bestemmelser til bebyggelsesplan for felt F2A finner du her
  • Gjeldende bestemmelser til detaljreguleringsplan for Bygda finner du her