Mindre endring av reguleringsplaner for Målselv Fjellandsby

Plan- og næringsutvalget har i sak 42/2019 revidert bestemmelsene for Målselv fjellandsby. Revideringen omhandler takmaterialer og mulighet for garasje og er behandlet etter plan- og bygningsloven § 12-14.

Følgende planer er omfattet av reguleringsendringen:

 • Reguleringsplan Målselv Fjellandsby
 • Bebyggelsesplan for Sentrumsområdet
 • Bebyggelsesplan for felt F1 og F2
 • Bebyggelsesplan for felt F2A
 • Detaljreguleringsplan for Bygda

Vedtaket kan påklages jfr. Plan- og bygningsloven § 1-9. Frist for å kage er 3 uker fra det tidspunkt underretnnig om vedtak er kommet fram til vedkommende part, jf. Forvaltnnigslovens kap. VI. Eventuelle klager sendes til Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen eller postmottak@malselv.kommune.no. Kommunens saksbehandler er plansjef May Britt Fredheim som kan kontaktes på e-post maybritt.fredheim@malselv.kommune.no eller 467 41 922.

Følgende dokumenter følger saken:

 • Plankart for Målselv Fjellandsby finner du her
 • Reviderte bestemmelser for Målselv Fjellandsby finner du her
 • Plankart for bebyggelsesplan for Sentrumsområdet finner du her
 • Reviderte bestemmelser til bebyggelsesplan for Sentrumsområdet finner du her
 • Plankart for felt F1 og F2 finner du her
 • Reviderte bestemmelser til bebyggelsesplan for felt F1 og F2 finner du her
 • Plankart for felt F2A finner du her
 • Reviderte bestemmelser til bebyggelsesplan for felt F2A finner du her
 • Plankart for detaljreguleringsplan Bygda finner du her
 • Reviderte bestemmelser til detaljreguleringsplan for Bygda finner du her
 • Særutskrift for sak 42/2019 finner du her