Ved å logge deg på "Min side" på nettsiden vår kan du se dine egne fakturaer, ubetalte fakturaer og fakturahistorikk under Tjenester fra Målselv kommune "Mine fakturaer" Det er også mulig å se selve fakturaen som en PDF.

Se video nederst på siden for mer informasjon.

Løsningen har i tillegg en funksjon for å få tilgang til detaljer og eventuelle eksterne vedlegg samt funksjon for automatisk betalingsutsettelse.

For å få tilgang til tjenesten må du logge deg inn med MinID.

MinID gir tilgang til offentlige tjenester på mellomhøyt sikkerhetsnivå.
Her kan du finne informasjon om hva MinID er og hvordan det brukes.

I tillegg finner du disse tjenestene på Min side

 • Din profil
 • Brev fra kommunen
 • Informasjon om dine eiendommer
 • Skatte- og avgiftsinformasjon
 • Lenker til nyttige nasjonale løsninger
 • Tjenester fra Målselv kommune
  • Mine fakturaer - Innsyn i faktura fra Målselv kommune
  • Byggesak
  • Edialog- sikker innsending av dokumenter
  • Søknadsskjema for byggesak
  • Timebestilling hos byggesak
  • Søknad om barnehageplass
  • Visma Flyt Skole - Søknad om SFO plass
  • Søk redusert foreldrebetaling SFO
  • Søk redusert foreldrebetaling barnehage
  • Digital søknad om sosialhjelp - Digisos

Vi vil jobbe videre med å implementere andre løsninger etterhvert.