Torsdag 6.april - Miniseminar med fokus på skattefunn og andre virkemidler for innovasjon og utvikling i næringslivet.
Senja Næringshage jobber for verdiskaping for og med næringslivet i Midt-Troms, og bidrar til kompetanseheving, forretningsutvikling og prosjektutvikling for SMB-bedrifter. .I vår tilbyr de i samarbeid med virkemiddelapparatet et miniseminar med hovedfokus på Skattefunn, supplert med to knalltøffe virkemidler for samarbeid med FOU-institusjoner; (den nye) VIT-ordningen og Regionale Forskningsfond. Miniseminaret er gratis.

Påmelding skjer via linken nedenfor.

Tid og sted:

6. April kl 11.30-16.00

Finnsnes (Folkeuniversitetet, Sumaloftet vis a vis Senja NH´s lokaler):  

Påmelding/ programhttps://forskningsradet.pameldingssystem.no/skattefunn-sminar-finnsnes?tab=regform

Mulighet for En-til-en rådgivning med representanter fra virkemiddelapparatet.

Senja Næringshage tilbyr oppfølging i fht prosjektutforming/ søknadsveiledning gjennom næringshageprogrammet i etterkant. Dersom interesse for det vil de kunne arrangere skattefunn-workshop i ettertid der bedriftene jobber med eget prosjekt/søknad m/ veiledning fra næringshagen.

Arrangementet er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Senja Næringshage, Troms fylkeskommune (VIT/RFF) og Innovasjon Norge. 
Mer om Skattefunn: www.skattefunn.noMer
om VIT: www.vit-troms.noMer
om RFF: http://www.regionaleforskningsfond.noMer
om IN: http://www.innovasjonnorge.no/tromsMer
mer om senja næringshage  : http://www.senjanh.no

Meld deg på via linken eller ta kontakt hvis det er spørsmål til arrangementet:

Senja Næringshage AS ved Stig Stokkland, Tlf: 90934654

Epost: stig.stokkland@senjanh.no