Interkommunal Kreftkoordinator i lag med kreftsykepleier i Målselv åpner høsten 2014 et nytt tilbud for personer med kreftsykdom.

Tilbudets innhold

Dette skal være et livgivende sted for å hente nye krefter og inspirasjon til å takle den ukjente hverdagen. Kreftkoordinator og kreftsykepleier er til stede.

Mål;

  • Å skape et rom for å dele tanker, erfaringer og opplevelse knyttet til det å leve med en alvorlig sykdom.
  • Å bidra til et samlingspunkt for gode samtaler.
  • Uformell møteplass der du kan dele egne erfaringer med andre i samme situasjon.
  • Hva skal møteplassen inneholde? Være med å bestemme innholdet til møtene.

Kontaktinformasjon

Møteplassen vil ha første møte på Bardufosstun, tirsdag 07. Oktober 2014. Tilbudet er gratis og det er ønskelig med påmelding. I første omgang starter vi med en gruppe på 8-10 stykker.

Påmelding innen 30. september til Kreftsykepleier Vivi Fjeldstad; vivi.fjeldstad@malselv.kommune.no eller tlf 452 01 392. Eller Interkommunal kreftkoordinator; Siv Anita Storhaug kreftkoordinator@bardu.kommune.no eller tlf 971 03 921. Ta kontakt ved eventuelle spørsmål.