Interkommunal Kreftkoordinator i lag med kreftsykepleier i Målselv startet høsten 2014 et nytt tilbud for personer med kreftsykdom.

Tilbudets innhold
Dette skal være et livgivende sted for å hente nye krefter og inspirasjon til å takle den ukjente hverdagen. Kreftkoordinator og kreftsykepleier er til stede.

Mål

  • Å skape et rom for å dele tanker, erfaringer og opplevelse knyttet til det å leve med en alvorlig sykdom.
  • Å bidra til et samlingspunkt for gode samtaler.
  • Uformell møteplass der du kan dele egne erfaringer med andre i samme situasjon.
  • Hva skal møteplassen inneholde? Være med å bestemme innholdet til møtene.

Møteplassen vil ha neste møte på Målselv helsesenter, møterommet

onsdag 12. november 2014 kl 11:00

Kontaktinformasjon

Tilbudet er gratis og det er ønskelig med påmelding.
Påmelding innen 7. november til Kreftsykepleier Vivi Fjeldstad; vivi.fjeldstad@malselv.kommune.no eller tlf 452 01 392. Ta kontakt ved eventuelle spørsmål.