Møteplassen er for mennesker og pårørende som lever med kreftsykdom og som ønsker å møte andre i samme situasjon. Målet med tilbudet skal være å skape rom for å dele tanker, erfaringer og opplevelse knyttet til det å leve med en alvorlig sykdom. Vi tar opp ulike temaer om kreft og det å leve med kreft. Tilbudet er gratis og det er ønskelig med påmelding. Velkommen!

Program våren 2016

  • 05.04 – Tannhelse og kreft ved tannpleier og tannlege
  • 10.05 – Lymfødem ved  sjefs fysioterapeut Anne Grunnes Steien
  • 21.06 -  Sommeravslutning

Program høst 2015

  • 25.08 – En likeperson forteller
  • 29.09 – Ut på tur med Jeanette fra Frisklivssentralen
  • 10.11 – Informasjon om kost og ernæring
  • 08.12 – Julekos

Ta kontakt med oss for mer informasjon og påmelding:
Interkommunal Kreftkoordinator/Kreftsykepleier Siv Anita, kreftkoordinator@bardu.kommune.no. Tlf 971 03 921
Kreftsykepleier i Målselv Vivi, vivi.fjeldstad@malselv.kommune.no. Tlf 452 01 392