Møteplassen er for mennesker og pårørende som lever med kreftsykdom og som ønsker å møte andre i samme situasjon. Målet med tilbudet skal være å skape rom for å dele tanker, erfaringer og opplevelse knyttet til det å leve med en alvorlig sykdom. Vi tar opp ulike temaer om kreft og det å leve med kreft. Tilbudet er gratis og det er ønskelig med påmelding. Velkommen!

Sted: Røde Kors Stua på Setermoen kl 1300 – 1500

Dato: 04.10.16 og 06.12.16

Program høsten 2016

04.10 – NAV informerer om rettigheter for pasienter og pårørende

06.12 – Juleavslutning

Ta kontakt med oss for mer informasjon:

Interkommunal Kreftkoordinator Siv Anita, kreftkoordinator@bardu.kommune.no. Tlf 971 03 921

Kreftsykepleier i Målselv Vivi, vivi.fjeldstad@malselv.kommune.no.
Tlf 452 01 392