MOT har livet til ungdom i sentrum og har utviklet en egen filosofi som kan hjelpe ungdom til å bli mer bevisste, modige og se seg selv i en større sammenheng.

MOTs filosofi består av to hovedelementer:

MOTs verdier og MOTs prinsipper.

MOTs verdier:

  • Mot til å leve
  • Mot til å bry seg
  • Mot til å si nei

MOTs prinsipper:

  • Jobbe i forkant
  • Se hele mennesket
  • Forsterke det positive
  • Bruke ansvarlige kulturbyggere til å inkludere andre

For mer informasjon klikk her