Jan Danielsen 98 år, svensk statsborger som bor i Ørebro i Sverige, fikk utdelt sin medalje 9.juni 2015.

Konsul Håkan Walldèn ved Det norske konsulatet i Norrköping var behjelpelig med utdeling av medalje og blomster. Han kunne berette at det var en rørt og glad Danielsen som fikk sin minnemedalje for sin innsats som frivillig soldat for Norge.

Lokalavisen Nerikes Allehanda  var tilstede under utdelingen og skriver at det var cirka 300 frivillige svensker som kjempet mot tyskerne i Norge under 2 verdenskrig