Turen er kommet til Målselv og omegn, og noen uker fremover vil dette kunne føre til korte driftsforstyrrelser i mobilnettet. Dette er selvsagt beklagelig, men en nødvendighet for at Telia skal kunne tilby forbedret dekning, et enda bedre og sikrere nett, og bedre kundeopplevelser. Det er overlappende dekning mange steder, så mange vil ikke merke dette i stor grad, men det er likevel greit at man kan være oppmerksom på at det vil kunne oppstå korte driftsforstyrrelser.